Het schilderij ‘FREE MOVES’

Een belangrijk aspect van mijn kunst is de kunst van het tekenen. Na het schilderen van kleur ontstaan mijn doeken door de gratie van de tekening, de tekening die tijdens het scheppen haar plastische autonomie verwerft en niets anders meer behoeft, zichzelf genoegzaam is, heel vaak hierdoor de beweging zuiverder kan vatten. In ‘FREE MOVES’ gaat het om bewegingen, achtergrond wit en groenblauwe acrylverf, tekeningen die eigenlijk tot schilderij zijn geworden of schilderijen die eigenlijk in wezen tekening zijn. De vaak onvatbare, ongrijpbare, voortvluchtige beweging is een leidmotief in mijn werk, het is bijna mijn handelsmerk.

De tekening ontstaat op het ogenblik zelf, snel, vanuit een grote emotionele en fysieke betrokkenheid. Het is een vorm van picturaal dansen, intuïtief, vanuit het lichaam en het onderbewuste, uitmondend in een soort van ogenblikkelijke droomgestalte die tijdens het tekenen zelf ontstaat. Meestal heb ik op voorhand wel een compositie in gedachten.

Dit is een werk dat langzamerhand naar de figuratie, een nieuwe figuratie, die soms traditioneel en klassiek aandoet, maar des al niet temin het resultaat is van een langzaam transformatieproces. In onderscheid met de geschilderde tekeningen zijn de schilderijen een werk van lange adem. Niet zelden neemt het monumentale schilderij weken en zelfs maanden in beslag. En toch is er een nauwe band met het tekenen: ook het schilderij ontstaat steeds opnieuw op het ogenblik zelf. Het uitgangspunt is altijd een scène uit de dagelijkse realiteit, zoals blijkt uit een schilderij die uitkijkt over de zee. Maar tijdens het schilderen wordt de realiteit getransformeerd, getransfigureerd, zodat ook hier het soms maandenlange proces navoelbaar is.

Mijn kunst is ingebed in een heel eigen denken. Met allerlei handbewegingen probeer ik als het ware te dansen voor het doek, aarzelend om ten slotte de juiste penseelstreek aan te brengen. Doen wat het doek vraagt zonder te weten hoe het gedaan te hebben. Het zijn deze geheime codes die bepalen hoe diepte, kleur, vorm, lijn, beweging, omtrek in het schilderen gestalte krijgen. Het is deze ‘geheime schilderswetenschap. Ook ik dans -en zou zeggen- denk met het penseel.

Carlu Geert (art@carlugeert.be)